Καταρτιζόμενοι
Εκπαιδευτές
Τρέχον Εξάμηνο
Πιστοποίηση

 

 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων

 

Διευθυντής:

 

Αλεξίου Χ. Μιχαήλ

ΠΕ88 Γεωπονίας με ειδίκευση στη Συμβουλευτική &
 τον Προσανατολισμό

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

MSc  Σπουδών στην Εκπαίδευση
MSc  Χημικών & Βιοχημικών Τεχνολογιών

 

Υποδιευθυντές:

 

1) Μποζιάρης Βασίλειος
ΠΕ86 Πληροφορικής
Γραφείο 1 (Πρακτικής)

 

   

 

Προσωπικό:

Διαμαντής Ιωάννης
ΠΕ Διοικητικού

Γραφείο 2 (Γραμματεία) Τμήμα Κατάρτισης

Θανασιάς Χρήστος
ΔΕ Διοικητικού

Γραφείο 1 (Πρακτικής)

Ράπτη Αναστασία
ΠΕ Διοικητικού

Γραφείο 2 (Γραμματεία)

Ράπτης Κωνσταντίνος
ΠΕ Διοικητικού

Γραφείο 2 (Γραμματεία)

Τρομπούκης Λάμπρος
ΠΕ Διοικητικού

Γραφείο 3 (Κατάρτισης)

 

Γραφείο 2 (Γραμματεία)

 

 
 
           Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ