Καταρτιζόμενοι
Εκπαιδευτές
Τρέχον Εξάμηνο
Πιστοποίηση

 

 

 

Δ.Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων

 

Διευθυντής:

 

Αλεξίου Χ. Μιχαήλ

ΠΕ18 Γεωπονίας με ειδίκευση στη Συμβουλευτική &
 τον Προσανατολισμό

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

MSc  Σπουδών στην Εκπαίδευση
MSc  Χημικών & Βιοχημικών Τεχνολογιών

 

Υποδιευθυντές:

 

1) Σούρλας Γεώργιος
ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι

2) Κούκιας Θεόδωρος
(Αναπληρωτής Διευθυντή)

ΠΕ18.03 Λογιστικής

 

   

 

Προσωπικό:

Διαμαντής Ιωάννης
ΠΕ Διοικητικού

Τμήμα Κατάρτισης

Θανασιάς Χρήστος
ΔΕ Διοικητικού

Πρακτική Άσκηση

Ράπτη Αναστασία
ΠΕ Διοικητικού

Γραμματεία

Ράπτης Κωνσταντίνος
ΠΕ Διοικητικού

Τμήμα Κατάρτισης
&
Υπεύθ. Εργ. Υποδομών

Τρομπούκης Λάμπρος
ΠΕ Διοικητικού

Τμήμα Πληροφορικής

 

 
 
           Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ