Καταρτιζόμενοι
Εκπαιδευτές
Τρέχον Εξάμηνο
Πιστοποίηση

 

 

 

 

Οδηγίες Σχετικά με τους Οδηγούς Σπουδών

Οι Οδηγοί σπουδών των ειδικοτήτων του Γ’ εξαμήνου είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ

http://1iek-ioann.ioa.sch.gr/eidikothtes_trex.htm

 

Οι Οδηγοί σπουδών των ειδικοτήτων του Α’ εξαμήνου δεν υπάρχουν ακόμη. Πρέπει να ανατρέξετε στο σύνδεσμο  

Αντιστοιχίες παλαιών & νέων ειδικοτήτων

 

να βρείτε την ονομασία της ειδικότητας στην οποία διδάσκετε, να δείτε με ποιά παλιά ειδικότητα αντιστοιχεί (και σε ποιο βαθμό) και μετά να πάτε στους παλιούς οδηγούς σπουδών

Παλιοί οδηγοί σπουδών

να βρείτε τον οδηγό σπουδών της παλιάς αντίστοιχης ειδικότητας , και εκεί θα βρείτε πληροφορίες για το μάθημα που σας ενδιαφέρει

 

Επίσης ερωτήσεις πιστοποίησης (οι οποίες μπορεί να αφορούν και το μάθημα σας) θα βρείτε στους κανονισμούς πιστοποίησης

Κανονισμοί Πιστοποίησης

 

 

 
 
           Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ