Καταρτιζόμενοι
Εκπαιδευτές
Τρέχον Εξάμηνο
Πιστοποίηση

Στο Ι.Ε.Κ. λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με πληθώρα τίτλων επιστημονικών  βιβλίων σχετικών με τις ειδικότητες που λειτουργούν.

κατάλογος βιβλίων

 

 
 
 
           Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ
 
 
Σχεδίαση - Υλοποίηση : Τσιρογιάννης Ιωάννης ΠΕ19