Καταρτιζόμενοι
Εκπαιδευτές
Τρέχον Εξάμηνο
 

 

Δ.I.E.K. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Δείτε και εδώ:   
Το Δ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο Facebook

Θεματικό Παράρτημα Ι.Ε.Κ. Ι.Μ. Βελλάς, Πρωτογενούς Τομέα, Μεταποίησης Προϊόντων και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

 

Ωράριο Λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ.

Η Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. 

από  τις 01 Σεπτεμβρίου

λειτουργεί από τις

 12:00 έως τις 20:00

 

20-10-2021

Eνημέρωση των καταρτιζομένων των Δημοσίων ΙΕΚ για τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του

ΦΕΚ 4715/Β/2021

περί μειωμένου εισιτηρίου με βεβαίωση εγγραφής στο ΙΕΚ στο οποίο φοιτούν.

 

 

18-10-2021

Από την Τρίτη 19/10/2021 έως και την Παρασκευή 22/10/2021

μπορείτε να καταθέτετε στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ.

αίτηση για απαλλαγή μαθημάτων (αρχείο word)

Καταθέτετε την αίτηση και αναλυτική βαθμολογία της Σχολής (επιπέδου Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή Ι.Ε.Κ.)

Για απαλλαγή από Ξένη Γλώσσα (όχι ορολογία) καταθέτετε πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 και άνω.

 

 

 

 

 

12-10-2021

Στεγαστικό επίδομα καταρτιζόμενων των δημόσιων Ι.Ε.Κ.

 Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 3220/2004

Διαβάστε εδώ την τροπολογία

 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

07-10-2021

 

Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων 2021Β

(Στην άνω σελίδα της Γενικής Γραμματείας υπάρχουν επισυναπτόμενα τα αρχεία σχετικά με την Απόφαση έγκρισης λειτουργίας Τμημάτων Α' εξαμήνου, καθώς και τους Πίνακες Τμημάτων Α' και Γ' εξαμήνου.)

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας απευθύνει στα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων ανά Δ.ΙΕΚ και Ειδικότητα για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία και η οποία θα αφορά σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης 2021Β.
Η δήλωση των μαθημάτων θα γίνεται στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης (
mitrooiek.minedu.gov.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες δήλωσης μαθημάτων, από την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 έως την Δευτέρα 11  Οκτωβρίου 2021 και ώρα 09:00 (παράταση).

.........................

Ενημερωθείτε από το

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2021Β

 

στο οποίο  αναγράφονται οι ώρες και οι ημέρες που θα γίνουν τα μαθήματα. Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα είναι οριστικό και δεν επιδέχεται αλλαγές.

..................................

 

Τροποποίηση Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.

................................................

Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

 

 

 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΕΚ

 

1.      Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του ΔΙΕΚ.

2.      Στα εργαστηριακά μαθήματα που δεν διεξάγονται με την χρήση μάσκας, απαιτείται η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων.

3.      Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αναφορικά με την χρήση προστατευτικής μάσκας, όπου αυτή προβλέπεται, δε θα επιτρέπεται η είσοδος στις εκπαιδευτικές δομές του Δημοσίου ΙΕΚ.

4.      Για τους μη εμβολιασμένους  καταρτιζόμενους & εκπαιδευτές απαιτείται υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος ανίχνευσης του κορονοϊού, ο οποίος θα διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως. Οι ανωτέρω θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης προκειμένου να προσέρχονται στις δομές του ΔΙΕΚ.

5.      Σε περίπτωση που καταρτιζόμενος, εκπαιδευτής ή διοικητικό στέλεχος του ΔΙΕΚ εκδηλώσει συμπτώματα του COVID-19 εκτός των δομών του ΔΙΕΚ, παραμένει στην οικία του και οφείλει να ενημερώσει την διοίκηση του ΔΙΕΚ.

6.      Σε περίπτωση που καταρτιζόμενος, εκπαιδευτής ή διοικητικό στέλεχος του ΔΙΕΚ εκδηλώσει συμπτώματα του COVID-19 εντός των δομών του ΔΙΕΚ, αποχωρεί άμεσα από το ΔΙΕΚ και ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID που έχει οριστεί από τον Διευθυντή του ΔΙΕΚ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ενημερώνοντας τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

 ..........................................

Στo ΦΕΚ 4187/10-9-2021 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β αναφέρονται τα μέτρα για την λειτουργία των ΙΕΚ και συγκεκριμένα :

στο Άρθρο 10  μέτρα για την λειτουργία των ΙΕΚ

στο Άρθρο 11 Υποχρεωτική χρήση μάσκας

στο Άρθρο 12 Υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος για καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/μαθητευόμενους/σπουδαστές και εκπαιδευτές, εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό

Άρθρο 13 Εργαστήρια, Πρακτική άσκηση, Μαθητεία

Άρθρο 16:Γενικά μέτρα προστασίας

Βρείτε εδώ όλο  το ΦΕΚ 4187/10-9-2021

 

 

 

 

Πρακτική άσκηση σπουδαστών   ΦΕΚ 3938/26-8-2021

.................................................

 

01-10-2021

Η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την Πρακτική Άσκηση των ΙΕΚ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

 «Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται

στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του

ατυχήματος.

«Στην περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια της θεσμοθετημένης από

το πρόγραμμα σπουδών τους πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές Δημοσίων

και Ιδιωτικών ΙΕΚ (αλλά και φοιτητές ΑΕΙ – ΑΤΕΙ) δεν καλύπτονται για

παροχές ασθένειας σε είδος, άμεσα ή έμμεσα (μετά από δήλωση του

καταρτιζόμενου), υπάγονται και για τον κίνδυνο αυτόν στην ασφάλιση του

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 10 του αρ.

15 του Ν.3232/04 (εγκ. τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 44/04).»

 

Οι καταρτιζόμενοι που δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι για παροχές ασθένειας σε είδος,  από το δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό, θα το δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για παροχές κλάδου ασθενείας σε είδος καταβάλλονται από τον εργοδότη επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ποσοστού 6,45 %, επίσης υπολογιζόμενου επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης.

 

 

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ενημερώνει ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) παρατείνεται έως την Παρασκευή, 24-09-2021.

Τελευταία ημέρα κατάθεσης εξέταστρων μέσω της εφαρμογής e-Πληρωμές ορίζεται η Πέμπτη 23-09-2021.

Η παράταση προθεσμίας ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ τους κατόχους BEK ΣΥΝΟΔΟΥ ΒΟΥΝΟΥ, του Προγράμματος Σπουδών, του ν.4186/13

 

 

Ενημερωτικό 21-9-2021

KΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ

στο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

 

 

15-9-2021

Διαβάστε αναλυτικά το κάτωθι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS

 Τα άνω προγραμματα Erasmus είναι για τους σπουδαστές - αποφοίτους
των Τμημάτων "Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής",
"Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef)"
και
"Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας"

ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παρακαλούνται οι σπουδαστές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν
να μας αποστείλουν στο ακόλουθο email (iekioaninon@gmail.com)
συμπληρωμένη την αίτηση που σας επισυνάπτουμε στον ακόλουθο σύνδεσμο,
 το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 20-09-2021 και ώρα 23:59.

Αίτηση Συμμετοχής

 

 

 

 

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ενημερώνει ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) παρατείνεται έως την Παρασκευή, 24-09-2021.

Τελευταία ημέρα κατάθεσης εξέταστρων μέσω της εφαρμογής e-Πληρωμές ορίζεται η Πέμπτη 23-09-2021.

Για τη διευκόλυνσή σας, έχουμε αποτυπώσει τα βήματα για την υποβολή της αίτησης στην παρακάτω παρουσίαση: Βήματα για την υποβολή αίτησης : πατήστε εδώ

(Εναλλακτικά δείτε και στον σύνδεσμο : https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/aitisi_iek_2021a)

Επιπλέον, στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε χρήσιμο υλικό για τις εξετάσεις:
Θέματα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κατάλογος Ερωτήσεων):
https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/trapeza_thematwn

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις:
https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/iekexams-faq

Οδηγός Υποβολής:
Οδηγός υποβολής

Για τη διενέργεια των εξετάσεων, η οποία προγραμματίζεται για το τέλος Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα πάντα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

 

 

 

 

 

17/5/2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΠΑ

 

παρακαλούμε για όποια πληροφορία σχετικά με την Πρακτική Άσκηση να ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στους:

Α. κ. Θανασιά Χρήστο, Διοικητικό υπάλληλο ΔΙΕΚ Ιωαννίνων, υπεύθυνο ΠΑ και

Β. κ. Μποζιάρη Βασίλη, Υδντή ΔΙΕΚ Ιωαννίνων, Υπεύθυνο Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας.

είτε τηλεφωνικά στο 2651041319 είτε

με email στο grammateia@1iek-ioann.ioa.sch.gr.

....................................

07/6/2021

Διευκρινίσεις Πρακτικής Άσκησης
 

 

 

 

N. 4763/2020 (Α’ 254)
« Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίαςκαι της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό  Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.»

.........................................

Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 34 - Επίδομα ανεργίας συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ( ανοίξτε το αρχείο pdf)

 

 

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική

 

 

11/11/2020

Οι σπουδαστές του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων, μπορούν να ενημερωθούν από τον κάτωθι

 σύντομο οδηγό χρήσης του Zoom

ώστε να συμμετάσχουν στα τηλε-μαθήματα

 

 

 10-11-2020

Αξιότιμοι Εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων,

παρακαλώ ενημερωθείτε από τον ακόλουθο

 σύντομο οδηγό χρήσης του Zoom.

Βήμα 5:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε επόμενο βήμα επιλέξτε ότι δημιουργείτε λογαριασμό για λογαριασμό ενός σχολείου (και προσθέστε ΔΙΕΚ Ιωαννίνων), οπότε θα μπορείτε να δημιουργείτε τηλεδιασκέψεις με απεριόριστο χρονικό όριο,

 

 

 

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική

 

 

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.

 

 

Ανακοίνωση 18-8-2020

Οι καταρτιζόμενοι των οποίων η εποπτεία της Πρακτικής γίνεται από το Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων υποχρεούνται να προσέρχονται τις πέντε πρώτες ημέρες κάθε μήνα στη Γραμματεία μαζί με το Βιβλίο Πρακτικής για έλεγχο.

 

 

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα καρτελάκια μειωμένου εισιτηρίου για τις Αστικές συγκοινωνίες έχουν πλέον έκπτωση 50%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στη Γραμματεία για να εκδώσουν νέο πάσο.

 

 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές που θα απουσιάσουν
να  ενημερώνουν αποκλειστικά τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή.

Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρούνται απόντες και δεν θα γίνεται αναπλήρωση του μαθήματος

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

των Εργαστηριακών μαθημάτων  Μαγειρικής
για την

προμήθεια υλικών

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

σχετικά με τους σπουδαστές στα ΔΙΕΚ
και την ιδιότητα του ανέργου

κάντε κλικ εδώ

 

 

 

Τα αρχεία των εκπαιδευτών μεταφέρθηκαν στη σελίδα:

 Εκπαιδευτές -> Νέα -Ανακοινώσεις

 

..........................................................................

 

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.

 

http://blogs.sch.gr/1iekioan

  ΜΗΝΥΜΑ    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 
 
 
  
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................