Εrasmus+ Κύπρος

1 ο Δ/ντής του ΙΕΚ με τον κ. Κοτζιά,   

2 ο κ. Κοτζιάς με σπουδαστές τον Δ/ντή  του ΙΕΚ και  τον κ. Γιαννούλη της ERCI,  

 3 και 4 με τον Υπουργό Παιδείας της Κύπρου κ. Καδή

5 Σπουδαστές του ΙΕΚ ο Δ/ντής και ο κ. Γιαννούλης της ERCI, 

 6 Ο Δ/ντής του ΙΕΚ με τον πρέσβη κ. Φωτόπουλο