ΔΙΕΚ Ιωαννίνων - Αναστασία Ράπτη (c)

(βαθμός προόδου ) * 0,4 + (βαθμός τελικής εξέτασης ) * 0,6 = τελικός βαθμός

Εύρεση ελάχιστου βαθμού τελικής εξέτασης

Δώσε βαθμό προόδου:

Για Βαθμό προόδου: (Ο βαθμός προόδου μπορεί να είναι από 1 έως 10)

χρειάζεσαι ελάχιστο βαθμά τελικής εξέτασης: