Καταρτιζόμενοι
Εκπαιδευτές
Τρέχον Εξάμηνο
Πιστοποίηση

Το Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1992 με το νόμο 2009/1992. Στεγάστηκε στο κτίριο του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου όπου και λειτουργεί έως σήμερα. Αρχικά χρησιμοποίησε τον εργαστηριακό εξοπλισμό του Σ.Ε.Κ. Ιωαννίνων και στην πορεία απέκτησε και διαρκώς εμπλουτίζει δικά του εργαστήρια διαφόρων τομέων και ειδικοτήτων.

Λειτούργησε από το Σεπτέμβριο του 1992 μαζί με άλλα 14 Ι.Ε.Κ (για πειραματικούς σκοπούς) με την ονομασία "Πειραματικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Ιωαννίνων".

Το πρώτο εξάμηνο της λειτουργίας του λειτούργησε με τις παρακάτω ειδικότητες:

  • Ειδικός εφαρμογών Πληροφορικής (Προγραμματιστής Η/Υ- Βοηθός Αναλυτή)

  • Τεχνικός Πτηνοτροφίας (ΓΕΛ,ΤΕΛ)

  • Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία

  • Ειδικός μηχανογραφημένου Λογιστηρίου (ΓΕΛ,ΤΕΛ)

  • Τεχνικός Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου

  • Από το 1992 στο Ι.Ε.Κ.Ιωαννίνων έχουν λειτουργήσει, με ιδιαίτερη επιτυχία, τμήματα 52 διαφορετικών ειδικοτήτων και αρκετοί από αυτούς σταδιοδρομούν επαγγελματικά στον τομέα των σπουδών τους ή συνεχίζουν τις σπουδές τους σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 
 
           Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ
 
 
Σχεδίαση - Υλοποίηση : Τσιρογιάννης Ιωάννης ΠΕ19