Καταρτιζόμενοι
Εκπαιδευτές
Τρέχον Εξάμηνο

 

 

 

Δ.I.E.K. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δείτε και εδώ:    http://blogs.sch.gr/1iekioan

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ.

 

Τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου 2015Α

αρχίζουν την Πέμπτη στις 26-2-2015

 

Την Τετάρτη 25-2-2015 θα γίνει στο Αμφιθέατρο ενημέρωση:

1) των εκπαιδευτών που θα διδάξουν στο Β' Εξάμηνο στις 16:00

2) των εκπαιδευτών που θα διδάξουν στο Γ' & Δ' Εξάμηνο στις 16:30

Κάντε κλικ στον κάτω δεσμό και κατεβάστε το ωρολόγιο πρόγραμμα 2015A

 Ωρολόγιο πρόγραμμα 2015Α

 

 

Για να δείτε το πρόγραμμα των τελικών εξετάσεων και ζητήματα σχετικά με αυτές δείτε τα παρακάτω αρχεία:

Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων 2014Β
Οδηγίες
Έντυπο θεμάτων

 

Έχουν έρθει οι συμβάσεις εκπαιδευτών 2014B

Να έρθετε να τις παραλάβετε

(Υπάρχουν εκπαιδευτές που δεν έχουν παραλάβει τις συμβάσεις 2013Β, 2013Α, 2012Β)

 

 

Καλούνται όσοι είναι στον
 
πίνακα κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτών 2014Β
να υποβάλλουν Αίτηση - Δήλωση Μαθημάτων στην Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων για το εαρινό Εξάμηνο 2014Α
 από 03-2-2015 έως και 10-02-2015.

Αίτηση - Δήλωση Μαθημάτων
 

Για τα μαθήματα που θα διδαχθούν στο εαρινό Εξάμηνο 2014Α δείτε το κάτω αρχείο:

Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου 2015Α

 

Το ωράριο λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ. είναι  από 11:00 έως 19:00

Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού είναι από 11:30 έως 15:30

 

 

 

Οδηγίες σχετικά με τα ΤΠΥ

Για το τρέχον εξάμηνο 2014Β θα εκδώσετε δύο τιμολόγια:

το πρώτο από 01/10/2014 (δηλαδή απο την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης) έως και 31/12/2014 και θα εκδοθεί στις 31/12/2014

το δεύτερο από 01/01/2015 έως και 20/02/2015 και θα εκδοθεί  μετά τη λήξη της σύμβασης

Για κάθε ειδικότητα και τμήμα να εκδίδετε ξεχωριστό ΤΠΥ.

Αν διδάσκετε στο ίδιο τμήμα περισσότερα του ενός μαθήματα θα εκδώσετε ένα τιμολόγιο με αναλυτική περιγραφή του κάθε μαθήματος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Πρόσκληση παρουσίασης Στρατεύσιμων Κλάσης 2018

Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2018 (γεννημένοι το έτος 1997), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή στο πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του τόπου διαμονής τους, από 02 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Μαρτίου 2015, κάθε εργασιμη ημέρα από 09:00 μέχρι 13:00.

 

 

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας

των αποφοίτων ΙΕΚ από το Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Δελτίο τύπου

Ανακοίνωση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ (27-11-2014B)

Συμπληρώστε την:
 Υπεύθυνη δήλωση ατομικών στοιχείων εκπαιδευτή 2014Β

και ανάλογα με την κατηγορία που ανήκετε και κάποια από τις κάτωθι Υπεύθυνες Δηλώσεις

Υπεύθυνη Δήλωση ΑΕΔ

Υπεύθυνη Δήλωση Δημόσιος Υπάλληλος

Υπεύθυνη Δήλωση ΙΚΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ (21-10-2014)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να συμπληρώσουν τον προγραμματισμό ύλης για το μάθημα που διδάσκουν καθώς και την υπεύθυνη δήλωση για τις σημειώσεις του μαθήματος
Προγραμματισμός Ύλης & Υπεύθυνη Δήλωση

 

Κάντε κλικ στον κάτω δεσμό και κατεβάστε το τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα 2014Β

Τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα 2014Β

 

Όσοι εκπαιδευτές Δημοσίων ΙΕΚ εργάστηκαν στο εαρινό εξάμηνο 2014Α και έχουν εκδώσει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και δεν έχουν εξοφληθεί ακόμα, είναι απαραίτητο να προσκομίσουν φορολογική ενημερότητα σε ισχύ εάν το σύνολο ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ τους ξεπερνά τα 1500€ μικτά.

Μπορούν να τις αποστέλλουν στο fax: 2131314584
και στο e-mail:  
oediek@ideke.edu.gr

 

 

Ανακοίνωση

Κριτήρια και διαδικασίας επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193)

 

 

Για τον τρόπο επιλογής των καταρτιζόμενων στα Δ.Ι.Ε.Κ.  διαβάστε  το άρθρο 12 (σελ 9) του Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ.

 

 

 

 

Τα αρχεία των εκπαιδευτών μεταφέρθηκαν στη σελίδα:

 Εκπαιδευτές -> Νέα -Ανακοινώσεις

 

..........................................................................

 

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.

 

 

 
   
   
Παραλαβή διπλωμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης περιόδων 2007Α - 2009Α

      ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 
           Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ