Καταρτιζόμενοι
Εκπαιδευτές
Τρέχον Εξάμηνο

 

 

 

Δ.I.E.K. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δείτε και εδώ:    http://blogs.sch.gr/1iekioan

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ.

 

Το Δ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ θα λειτουργήσει κανονικά την Παρασκευή 30-1-2015  (Τριών Ιεραρχών).

Το ωράριο λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ. είναι  από 11:00 έως 19:00

Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού είναι από 11:30 έως 15:30

 

Να υπογράψετε τις συμβάσεις 2014Β

Είναι τυπωμένες σε δύο ίδια αντίτυπα –δεν κρατάτε κανένα αντίγραφο οι ίδιοι (θα σας δοθεί αντίτυπο αφού υπογραφεί και από τον  Πρόεδρο του Δ.Σ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)

Μονογράφετε όλες τις σελίδες εκτός από την τελευταία στην οποία υπογράφετε.

Επίσης να ελέγξετε τα στοιχεία σας στη σύμβαση και στη Α3 εκτύπωση (στον κ. Διαμαντή Ιωάννη).

Μερικοί εκπαιδευτές που πήραν επιπλέον μάθημα έκτων υστέρων έχουν δύο διαφορετικές συμβάσεις (με τα αντίτυπα συνολικά τέσσερις) να μονογράψουν και υπογράψουν.

 

 

 

Οδηγίες σχετικά με τα ΤΠΥ

Για το τρέχον εξάμηνο 2014Β θα εκδώσετε δύο τιμολόγια:

το πρώτο από 01/10/2014 (δηλαδή απο την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης) έως και 31/6122014 και θα εκδοθεί στις 31/622014

το δεύτερο από 01/01/2015 έως και 13/02/2015 και θα εκδοθεί  μετά τη λήξη της σύμβασης

Για κάθε ειδικότητα και τμήμα να εκδίδετε ξεχωριστό ΤΠΥ.

Αν διδάσκετε στο ίδιο τμήμα περισσότερα του ενός μαθήματα θα εκδώσετε ένα τιμολόγιο με αναλυτική περιγραφή του κάθε μαθήματος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Πρόσκληση παρουσίασης Στρατεύσιμων Κλάσης 2018

Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2018 (γεννημένοι το έτος 1997), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή στο πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του τόπου διαμονής τους, από 02 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Μαρτίου 2015, κάθε εργασιμη ημέρα από 09:00 μέχρι 13:00.

 

 

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας

των αποφοίτων ΙΕΚ από το Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Δελτίο τύπου

Ανακοίνωση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ (27-11-2014B)

Συμπληρώστε την:
 Υπεύθυνη δήλωση ατομικών στοιχείων εκπαιδευτή 2014Β

και ανάλογα με την κατηγορία που ανήκετε και κάποια από τις κάτωθι Υπεύθυνες Δηλώσεις

Υπεύθυνη Δήλωση ΑΕΔ

Υπεύθυνη Δήλωση Δημόσιος Υπάλληλος

Υπεύθυνη Δήλωση ΙΚΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ (21-10-2014)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να συμπληρώσουν τον προγραμματισμό ύλης για το μάθημα που διδάσκουν καθώς και την υπεύθυνη δήλωση για τις σημειώσεις του μαθήματος
Προγραμματισμός Ύλης & Υπεύθυνη Δήλωση

 

Κάντε κλικ στον κάτω δεσμό και κατεβάστε το τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα 2014Β

Τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα 2014Β

 

 

Έχουν έρθει οι συμβάσεις εκπαιδευτών 2014Α

Να έρθετε να τις παραλάβετε

(Υπάρχουν εκπαιδευτές που δεν έχουν παραλάβει τις συμβάσεις 2013Β, 2013Α, 2012Β)

 

Όσοι εκπαιδευτές Δημοσίων ΙΕΚ εργάστηκαν στο εαρινό εξάμηνο 2014Α και έχουν εκδώσει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και δεν έχουν εξοφληθεί ακόμα, είναι απαραίτητο να προσκομίσουν φορολογική ενημερότητα σε ισχύ εάν το σύνολο ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ τους ξεπερνά τα 1500€ μικτά.

Μπορούν να τις αποστέλλουν στο fax: 2131314584
και στο e-mail:  
oediek@ideke.edu.gr

 

 

Ανακοίνωση

Κριτήρια και διαδικασίας επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193)

 

 

Για τον τρόπο επιλογής των καταρτιζόμενων στα Δ.Ι.Ε.Κ.  διαβάστε  το άρθρο 12 (σελ 9) του Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ.

 

 

 

 

Τα αρχεία των εκπαιδευτών μεταφέρθηκαν στη σελίδα:

 Εκπαιδευτές -> Νέα -Ανακοινώσεις

 

..........................................................................

 

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.

 

 

 
   
   
Παραλαβή διπλωμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης περιόδων 2007Α - 2009Α

      ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 
           Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ