Καταρτιζόμενοι
Εκπαιδευτές
Τρέχον Εξάμηνο

 

 

I.E.K. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δείτε και εδώ:    http://blogs.sch.gr/1iekioan

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ.

Το ωράριο λειτουργίας του Ι.Ε.Κ. είναι  από 11:00 έως 19:00

Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού είναι από 11:30 έως 15:30

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ (21-10-2014)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να συμπληρώσουν τον προγραμματισμό ύλης για το μάθημα που διδάσκουν καθώς και την υπεύθυνη δήλωση για τις σημειώσεις του μαθήματος
Προγραμματισμός Ύλης & Υπεύθυνη Δήλωση

 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Έναρξη λειτουργίας Δημοσίων Σ.Ε.Κ. 2014-2015

Ειδικότητες Δημοσίων Σ.Ε.Κ. 2014-2015

ΣΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 1 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ - ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ

 2 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

 3 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ

 4 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ)

 5 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 6 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

 7 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 8 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ - ΡΑΠΤΙΚΗΣ

 9 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

10 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕ

ΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)

 

 

 

Κάντε κλικ στον κάτω δεσμό και κατεβάστε το τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα 2014Β

Τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα 2014Β

 

Οι εξετάσεις πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Απόφοιτων Ι.Ε.Κ. ξεκινούν την  1η Νοεμβρίου 2014

Οδηγίες προς τους υποψήφιους στις εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Το Θεωρητικό Μέρος θα διεξαχθεί από το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2014 έως και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014.
Η εξέταση διαρκεί τρεις (3) ώρες και ως ώρα έναρξης της διαδικασίας ορίζεται η 10:30 πρωινή. Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στα Εξεταστικά Κέντρα μια (1) ώρα πριν από την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Το Πρακτικό Μέρος θα διεξαχθεί τις απογευματινές ώρες. Η διάρκεια της εξέτασης κυμαίνεται από δύο (2) έως και πέντε (5) ώρες ανάλογα με την ειδικότητα. Ως ώρα έναρξης της διαδικασίας ορίζεται η 16:00 απογευματινή.

 

 

Ο κάτω πίνακας αναρτήθηκε διορθωμένος στις 8-10-2014

 

Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτών 2014Β

 

 

 

 

 

Για εκτύπωση της αίτησης εκπαιδευτών χρησιμοποιήστε τους κάτω δεσμούς:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:
http://applications.inedivim.gr

Και συγκεκριμένα στον δεσμό: http://applications.inedivim.gr/diek/default/index

 

Γενικές οδηγίες στο: Πρόσκληση εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. 2014Β & 2014Α

 

 

 

Έχουν έρθει οι συμβάσεις εκπαιδευτών 2014Α

Να έρθετε να τις παραλάβετε

(Υπάρχουν εκπαιδευτές που δεν έχουν παραλάβει τις συμβάσεις 2013Β, 2013Α, 2012Β)

 

Όσοι εκπαιδευτές Δημοσίων ΙΕΚ εργάστηκαν στο εαρινό εξάμηνο 2014Α και έχουν εκδώσει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και δεν έχουν εξοφληθεί ακόμα, είναι απαραίτητο να προσκομίσουν φορολογική ενημερότητα σε ισχύ εάν το σύνολο ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ τους ξεπερνά τα 1500€ μικτά.

Μπορούν να τις αποστέλλουν στο fax: 2131314584
και στο e-mail:  
oediek@ideke.edu.gr

 

 

Ανακοίνωση

Κριτήρια και διαδικασίας επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193)

 

 

Για τον τρόπο επιλογής των καταρτιζόμενων στα Δ.Ι.Ε.Κ.  διαβάστε  το άρθρο 12 (σελ 9) του Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ.

 

 

 

 

Τα αρχεία των εκπαιδευτών μεταφέρθηκαν στη σελίδα:

 Εκπαιδευτές -> Νέα -Ανακοινώσεις

 

..........................................................................

 

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.

 

 

 
   
   
Παραλαβή διπλωμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης περιόδων 2007Α - 2009Α

     

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 
           Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ