Καταρτιζόμενοι
Εκπαιδευτές
Τρέχον Εξάμηνο

 

 

 

Δ.I.E.K. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δείτε και εδώ:    http://blogs.sch.gr/1iekioan

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ.

Ωράριο Λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ.

 

 

 

Ωράριο Λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ. από 03-7-17 έως 31-8-17:

Το ωράριο λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ. είναι  από 09:00 έως 15:00

Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού είναι από 10:30 έως 14:00

 

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων θα είναι  κλειστό από

 Τρίτη 01-8-2017 έως και την Τρίτη 15-8-2017

 

 

Το ωράριο λειτουργίας  του Δ.Ι.Ε.Κ.   είναι

από 10:30 π.μ. έως 20:00  μ.μ.

 

Οι ώρες εξυπηρέτησης
κοινού
είναι από 13:00 έως 17:00

 

 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για νέες ειδικότητες

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων στην προσπάθεια του να συντάξει ολοκληρωμένη πρόταση προς τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, η οποία θα εγκρίνει τη λειτουργία νέων ειδικοτήτων το νέο εκπαιδευτικό έτος 2017-2018, προτίθεται να λάβει υπόψη του την επιθυμία των υποψηφίων καταρτιζομένων για τη συμμετοχή τους σ’ αυτές. Γι’ αυτό θα θέλαμε να μας δώσετε τις προτιμήσεις σας συμπληρώνοντας την παρακάτω
 
ηλεκτρονική φόρμα.

 

Οι Τελικές εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 2017Α


θα πραγματοποιηθούν από

22-6-2017 (Πέμπτη) έως και 30-6-2017 (Παρασκευή)

 

Στις 30-6-2017 (Παρασκευή) και ώρα 13:00 θα γίνουν

 οι επανεξετάσεις μαθημάτων παλαιότερων Εξαμήνων

 & οι επαναληπτικές εξετάσεις όσων για λόγους

 υγείας δεν προσήλθαν  σε κάποια εξέταση

 

Πρόγραμμα Τελικών εξετάσεων

Έντυπο θεμάτων εξετάσεων

Οδηγίες προς εκπαιδευτές

Οδηγίες προς καταρτιζόμενους

 

 

 

Επείγον

Οι Εκπαιδευτές από την Τρίτη 13/6/2017 να προσέρχονται στην Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. προκειμένου να υπογράφουν την σύμβαση τους

 

 

 

 

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr η προδημοσίευση της πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης που αφορά στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 256 εκατ. ευρώ.

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κατηγορία εκπαιδευτή

Συμπληρώστε την

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

 και τα Απαραίτητα

δικαιολογητικά σύμφωνα με την κατηγορία εκπαιδευτή
 

Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρώνονται με Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών:


Αφορά Δημοσίους Υπαλλήλους και κατά κύριο επάγγελμα ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω μισθωτής εργασίας (με πλήρη ασφάλιση 25 Η.Ε), ανεξάρτητα εάν είναι «παλαιοί» ή «νέοι» ασφαλισμένοι, οι οποίοι απασχολούνται παράλληλα ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές για δεύτερη εργασία.

Έντυπα:

1.                  Υπεύθυνη Δήλωση Δημοσίου Υπαλλήλου  
           
(ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΔΗΜ_ΥΠΑΛ.doc)

2.                  Υπεύθυνη Δήλωση για Ιδιώτες Πλήρως Ασφαλισμένους  (ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΤΛΥ.doc)

3.                  Υπεύθυνη δήλωση πλήρως ασφαλισμένων που αφορά ιδιωτικούς υπαλλήλους και υπάλληλους αορίστου χρόνου ασφαλισμένους στο ΙΚΑ που απασχολούνται σε Ν.Π.Ι.Δ ή Ν.Π.Δ.Δ. (ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΠΛΗΡΩΣ_ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ.doc).

4.                  Βεβαίωση εργοδότη ότι είναι πλήρως ασφαλισμένος (σε αυτές τις  

              περιπτώσεις οι εκπαιδευτές κατά την λήξη του εξαμήνου πρέπει να

              προσκομίσουν επιπλέον βεβαίωση ενσήμων του ΙΚΑ για το διάστημα που  

              εργάστηκαν στον άλλο εργοδότη.

5.                  Αποδεικτικό αριθμού μητρώου ΙΚΑ-ΑΜΚΑ-ΑΦΜ

 

 

Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρώνονται με ΙΚΑ:


Αφορά ανέργους, ιδιωτικούς υπαλλήλους μερικώς ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

 

Έντυπα:

1.                  Υπεύθυνη δήλωση μερικώς ασφαλισμένων που αφορά ιδιωτικούς υπαλλήλους μερικής απασχόλησης, ανέργους και συνταξιούχους. (ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΜΗ_ΠΛΗΡΩΣ_ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ.doc)

2.                  Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν δική τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν την ιδιότητά τους και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τον ασφαλιστικό τους φορέα για τις επιπρόσθετες αποδοχές τους από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

3.                  Αποδεικτικό αριθμού μητρώου ΙΚΑ-ΑΜΚΑ-ΑΦΜ

4.                  Αποδεικτικό αριθμού μητρώου ΤΣΑΥ όσοι είναι ιατροί και ΤΣΜΕΔΕ όσοι είναι μηχανικοί.

 

Εκπαιδευτές  οι οποίοι πληρώνονται με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών:


 

Οι επιτηδευματίες οι οποίοι έχουν ως κύρια δραστηριότητα «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ, σύμφωνα με το Ν. 4331/2015 άρθρο 46.

 

Οι επιτηδευματίες με άλλη, από «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» κύρια δραστηριότητα, και με δευτερεύουσα «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» μπορούν να πληρωθούν και με έκδοση ΤΠΥ (Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών) εφόσον διαθέτουν το απαραίτητο ΚΑΔ.

 

Έντυπα:

1.                  Αποδεικτικό της εφορίας με δευτερεύουσα δραστηριότητα «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης»

2.                  Σας επισημαίνουμε ότι εκπαιδευτής ο οποίος μετέχει σε οποιαδήποτε είδους εταιρεία είναι υποχρεωμένος να εκδώσει ΤΠΥ στο προσωπικό του ΑΦΜ με ΚΑΔ «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης».

 

 

Όλοι οι εκπαιδευτές θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν


1.      Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης σε έντυπη μορφή στον οποίο θα είναι πρώτοι δικαιούχοι.

 

 

 

 

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιείται

μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων.

Οι καταρτιζόμενοι του Β' Εξαμήνου μπορούν να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση στις 01/07/2017

 

 

Δείτε στο παρακάτω αρχείο τις αναθέσεις των μαθημάτων

Ωρολόγιο πρόγραμμα 2017A

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 2017A

Οι εκπαιδευτές που θέλουν να προγραμματίσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις να συμπληρώνουν τουλάχιστον δύο ημέρες πριν το έντυπο επίσκεψης (στη γραμματεία του ΔΙΕΚ) και με το πέρας να συντάσσουν συνοπτική έκθεση επίσκεψης.

 

 

 

Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ  1ης Εξεταστικής Περιόδου 2016

Για το Πρακτικό Μέρος κάντε κλικ εδώ

Για το Θεωρητικό Μέρος κάντε κλικ εδώ

 

 

Οι συμμετέχοντες στην 1η εξεταστική Περίοδο 2016

 για να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων μπορούν επίσης να επισκέπτονται τον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/search-results-certification-exam-training-period

Στους επιτυχόντες και στα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων πιστοποίησης (Θεωρητικό και Πρακτικό), θα χορηγηθεί το Δίπλωμα ή Πτυχίο, μετά την ανακοίνωση από τον Οργανισμό της κατάστασης των δικαιούχων Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 και Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, αντίστοιχα.

Μετά την ως άνω ανακοίνωση ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να χορηγεί στους δικαιούχους κατόπιν αιτήσεώς τους«Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», η οποία επέχει θέση Διπλώματος ή Πτυχίου, στην οποία αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων. Η εν λόγω Βεβαίωση Πιστοποίησης χορηγείται και μετά την έκδοση και χορήγηση του Διπλώματος ή Πτυχίου, με την υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου στην οποία αναγράφεται η ακριβής χρήση της Βεβαίωσης και η οποία συνοδεύεται από απόδειξη καταβολής ανταποδοτικού τέλους.

Για το υπόδειγμα της αίτησης χορήγησης Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. πατήστε
εδώ.

Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μπορεί να αποσταλεί στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ 142 34, Νέα Ιωνία ή μέσω FAX στο 210 2709142.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 03.10.2016.

Θα ακολουθήσει άμεσα ανακοίνωση της κατάστασης των δικαιούχων Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 και Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3 και του χρόνου και τόπου παραλαβής των Διπλωμάτων και Πτυχίων από τους δικαιούχους.

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όσοι πήραν ΒΕΚ από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι και τον Μάιο του 2016 να τα επιστρέψουν για να αντικατασταθούν με τα ΒΕΚ νέου τύπου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

σχετικά με τους σπουδαστές στα ΔΙΕΚ
και την ιδιότητα του ανέργου

κάντε κλικ εδώ

 

 

 

Τα αρχεία των εκπαιδευτών μεταφέρθηκαν στη σελίδα:

 Εκπαιδευτές -> Νέα -Ανακοινώσεις

 

..........................................................................

 

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.

 

 

  ΜΗΝΥΜΑ    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ