Καταρτιζόμενοι
Εκπαιδευτές
Τρέχον Εξάμηνο

 

 

 

Δ.I.E.K. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δείτε και εδώ:    http://blogs.sch.gr/1iekioan

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ.

Ωράριο Λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ.

 

 

 

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων από

την Μ. Δευτέρα 25-4-2016 έως τη Μ. Πέμπτη 28-4-2016

&

την Τετάρτη 04-5-2016 έως την Παρασκευή 06-5-2016

θα είναι ανοιχτό από τις 09:00 - 15:00

(Στις 29-4-16, 02-5-16 και 03-5-2016 το Δ.Ι.Ε.Κ. θα είναι κλειστό)

Το ωράριο λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ.  από την Δευτέρα 09-5-2016
θα είναι 
από
11:00 έως 21:00

 

 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για νέες ειδικότητες

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων στην προσπάθεια του να συντάξει ολοκληρωμένη πρόταση προς τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, η οποία θα εγκρίνει τη λειτουργία νέων ειδικοτήτων το νέο εκπαιδευτικό έτος 2016-2017, προτίθεται να λάβει υπόψη του την επιθυμία των υποψηφίων καταρτιζομένων για τη συμμετοχή τους σ’ αυτές. Γι’ αυτό θα θέλαμε να μας δώσετε τις προτιμήσεις σας συμπληρώνοντας την παρακάτω
 
ηλεκτρονική φόρμα.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 2016A

 

Ανάλογα την κατηγορία στην οποία ανήκετε να συμπληρώσετε τα απαραίτητα έγγραφα και να τα προσκομίσετε μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ Τ.Λ.Υ.

1. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

·         Υπεύθυνη δήλωση Ατομικών στοιχείων (Έντυπο 1)

·         Υπεύθυνη Δήλωση Δ.Υ. (Έντυπο 4)

·         Αποδεικτικό αριθμού ΙΚΑ - ΑΜΚΑ - ΑΦΜ (στο αποδεικτικό ΙΚΑ να φαίνεται αν είστε παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι)

·         Αποδεικτικό Αριθμού ΤΣΑΥ ή ΤΣΜΕΔΕ για ιατρούς και μηχανικούς

·         Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης σε έντυπη μορφή στον οποίο θα είστε πρώτοι δικαιούχοι

 

2. ΠΛΗΡΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

·         Υπεύθυνη δήλωση Ατομικών στοιχείων (Έντυπο 1)

·         Υπεύθυνη δήλωση ΙΚΑ-ΤΛΥ (Έντυπο 2)

·         Βεβαίωση Εργοδότη (Έντυπο 5)

·         Αποδεικτικό αριθμού ΙΚΑ - ΑΜΚΑ - ΑΦΜ (στο αποδεικτικό ΙΚΑ να φαίνεται αν είστε παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι)

·         Αποδεικτικό Αριθμού ΤΣΑΥ ή ΤΣΜΕΔΕ για ιατρούς και μηχανικούς

Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης σε έντυπη μορφή στον οποίο θα είστε πρώτοι δικαιούχοι

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΙΚΑ (ΟΧΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

·         Υπεύθυνη δήλωση Ατομικών στοιχείων (Έντυπο 1)

·         Υπεύθυνη δήλωση ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Έντυπο 3) ***

·         Αποδεικτικό αριθμού ΙΚΑ – ΑΜΚΑ – ΑΦΜ (στο αποδεικτικό ΙΚΑ να φαίνεται αν είστε παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι)

·         Αποδεικτικό Αριθμού ΤΣΑΥ ή ΤΣΜΕΔΕ για ιατρούς και μηχανικούς

Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης σε έντυπη μορφή στον οποίο θα είστε πρώτοι δικαιούχοι

 

*** Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν δική τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν την ιδιότητά τους και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τον ασφαλιστικό τους φορέα για τις επιπρόσθετες αποδοχές τους από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΤΠΥ  (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

·         Υπεύθυνη δήλωση Ατομικών στοιχείων (Έντυπο 1)

·         Αποδεικτικό επέκτασης ΚΑΔ

·         Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης σε έντυπη μορφή στον οποίο θα είστε πρώτοι δικαιούχοι

 

 

 

 

 

 

Το Εαρινό Εξάμηνο 2016Α  άρχισε την Πέμπτη στις 17-3-2016.

 

 

ωρολόγιο πρόγραμμα 2016Α

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα 2016Α από τις 13/5/2016 μέχρι τέλους μαθημάτων

Στο άνω ωρολόγιο πρόγραμμα οι ώρες στα μαθήματα είναι προσαρμοσμένες σε 12 εβδομάδες κατάρτισης (αντί των 15 εβδομάδων)

 

 

Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης ΔΙΕΚ Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2015Β

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Παρακαλώ να δώσετε συμπληρωμένα τα κάτωθι έγγραφα έως και τις 23/12/2015


(Στο Γραφείο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟ - ΥΛΙΚΩΝ στον κ. Τρομπούκη Λάμπρο)

1ο έγγραφο:

 Υπεύθυνη δήλωση ατομικών στοιχείων εκπαιδευτή 2015Β

 

Προγραμματισμός Ύλης για κάθε μάθημα που διδάσκετε και
Υπεύθυνη Δήλωση για τις σημειώσεις που θα χρησιμοποιήσετε

Στο κάτω αρχείο θα βρείτε (σε δυο διαφορετικά φύλλα) υποδείγματα για τα δύο παραπάνω

2ο & 3ο έγγραφο:

Υπόδειγμα Προγραμματισμού Ύλης & Υπ. Δήλωσης σημειώσεων

 

 

 

 

 

Παρακαλούνται οι νέοι εκπαιδευτές του ΙΕΚ Ιωαννίνων (και όσοι έχουν αλλαγές στα κάτωθι)  να φέρουν άμεσα στη Γραμματεία:

1) φωτοτυπία λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα (να είναι πρώτοι δικαιούχοι)

2) αποδεικτικό ΙΚΑ στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜ ΙΚΑ και να αναγράφεται αν είναι παλιοί ή νέοι ασφαλισμένοι (προαιρετικά για τους εκπαιδευτές  που εκδίδουν ΑΠΥ)

3) αποδεικτικό στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ

4) φωτοτυπία ταυτότητας

5) τη ΔΟΥ στην οποία ανήκουν (και Α.Φ.Μ)

6) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

7) να δηλώσουν διεύθυνση κατοικίας, κινητό και σταθερό τηλέφωνο

 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Αναθέσεων 2015Β

Στο άνω ωρολόγιο πρόγραμμα οι ώρες στα μαθήματα είναι προσαρμοσμένες σε 12 εβδομάδες κατάρτισης (αντί των 15 εβδομάδων)

Αρχείο Εκπαιδευτών 2015Β με συνολικές ώρες / εβδομάδα (με 15 εβδομάδες μάθημα)

 

 

 

 

Προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων ωρομισθίων εκπαιδευτών για ΔΙΕΚ/ ΔΣΕΚ. Πρόσκληση με Αρ. Πρωτ: 3557/159/20-10-2015


 

Οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων ωρομισθίων εκπαιδευτών για ΔΙΕΚ-ΔΣΕΚ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του συστήματος υποδοχής αιτήσεων

  http://applications.inedivim.gr/diek/default/index

 

την Τρίτη 17/11/2015 και ώρα 15.00.

Κάνετε είσοδο στο σύστημα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και στη συνέχεια επιλέγετε τον σύνδεσμο "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΕΚ/ΣΕΚ 2015".

Η κατάταξη είναι ανά περιφέρεια και ειδικότητα εκπαιδευτή και οι πίνακες διακρίνονται σε “πιστοποιημένους” και “μη πιστοποιημένους”.

Ενημερώνουμε επίσης τους εκπαιδευτές

ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων αρχίζει από την Τετάρτη 18/11/2015 και λήγει την Παρασκευή 20/11/2015.


 

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 2131314540, 2131314541, 2131314543. (10.00 – 15.00 εργάσιμες ημέρες) 

 

Μπορείτε να αναζητείτε τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων που διαθέτουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια στην ακόλουθη διαδρομή:

 http://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/adult-educators

 

 

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης


Όλοι όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μπορούν να ξεκινήσουν από 1η Οκτωβρίου 2015. Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να γίνεται κάθε πρώτη (1η) και δεκαπέντε (15η) έκαστου μήνα. Απαραίτητα έντυπα για την έναρξη είναι η αίτηση έναρξης προς το ΙΕΚ φοίτησης και η Βεβαίωση Εργοδότη που δηλώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για Πρακτική Άσκηση. Την εγκύκλιο που καθορίζει τα της Πρακτικής Άσκησης καταρτιζομένων ΙΕΚ μπορείτε να την βρείτε εδώ

 

 

Έχουν έρθει οι συμβάσεις εκπαιδευτών 2015A

Να έρθετε να τις παραλάβετε

(Υπάρχουν εκπαιδευτές που δεν έχουν παραλάβει συμβάσεις προηγούμενων Εξαμήνων)

 

 

 

Α

 

Πρόσκληση παρουσίασης Στρατεύσιμων Κλάσης 2018

Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2018 (γεννημένοι το έτος 1997), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή στο πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του τόπου διαμονής τους, από 02 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Μαρτίου 2015, κάθε εργασιμη ημέρα από 09:00 μέχρι 13:00.

 

 

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας

των αποφοίτων ΙΕΚ από το Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Δελτίο τύπου

Ανακοίνωση

 

 

 

 

Τα αρχεία των εκπαιδευτών μεταφέρθηκαν στη σελίδα:

 Εκπαιδευτές -> Νέα -Ανακοινώσεις

 

..........................................................................

 

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.

 

 

 
   
   
Παραλαβή διπλωμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης περιόδων 2007Α - 2009Α

  ΜΗΝΥΜΑ    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ