Καταρτιζόμενοι
Εκπαιδευτές
Τρέχον Εξάμηνο
 

 

 

 

Δ.I.E.K. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δείτε και εδώ:    http://blogs.sch.gr/1iekioan

Ωράριο Λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ.

Το ωράριο λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ.  είναι 

από 12:00 έως 20:00

Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού είναι από 12:30 έως 19:00

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 17/1/2019 δεν θα γίνουν τα μαθήματα και η γραμματεία θα είναι κλειστή λόγω Τοπικής Εορτής.

 

 

 

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.

 

 

 

Από 23 έως και 28 Ιανουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη.

Το κόστος συμμετοχής είναι 140 ευρώ για τους σπουδαστές & 225 ευρώ για συνοδούς και συμμετέχοντες εκτός Ι.Ε.Κ.

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

 

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές που εργάζονται το τρέχον εξάμηνο 2018Β (παλαιοί και νέοι),

να

 μονογράφουν και υπογράφουν τα δύο αντίγραφα των

 συμβάσεων τους στη Γραμματεία (δεν κρατάτε κανένα από τα δύο αντίγραφα)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές που εργάζονται το τρέχον εξάμηνο 2018Β (παλαιοί και νέοι), να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (σε ευανάγνωστη φωτοτυπία) το αργότερο μέχρι την Τρίτη 08/01/2019 για την προετοιμασία των συμβάσεών τους:  

1. Δελτίο Ταυτότητας

2. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ, ΑΜΙΚΑ,  ΑΦΜ,  (κατά προτίμηση απογραφικό δελτίο ΙΚΑ που περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω)

4. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου  ΤΡΑΠΕΖΑΣ με πρώτο δικαιούχο τον εκπαιδευτή (να φαίνεται το ΙΒΑΝ).

5. Αντίγραφο Πιστοποίησης ΕΟΠΕΠΠ.

 

 Επίσης στο γραφείο του Δ.ΙΕΚ θα υπάρχουν έντυπα με τα ατομικά στοιχεία και τις υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να συμπληρώσουν.

ή

συμπληρώστε τα παρακάτω:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

και ανάλογα με την κατηγορία που ανήκετε:

Υπεύθυνη Δήλωση Δημόσιου Υπαλλήλου

(Επιπλέον οι Δημόσιοι Υπάλληλοι να προσκομίσουν βεβαίωση άδειας εργασίας από την Υπηρεσία τους.)

Υπεύθυνη Δήλωση Πλήρως Απασχολούμενου

Υπεύθυνη Δήλωση Μερικώς Απασχολούμενου

Υπεύθυνη Δήλωση όσων εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρο 39 Ν4387/2016

 

Υπεύθυνη Δήλωση όσων ΔΕΝ εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρο 39 Ν4387/2016

 

 

 

 

 

 

 

Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 από τις 14:00 και μετά, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Χρήσιμες οδηγίες

 

 

 

Οι Εξετάσεις Προόδου Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2018B

θα διεξαχθούν από 10/12/2018 έως και 14/12/2018

Πριν και μετά την ώρα διεξαγωγής των Εξετάσεων προόδου τα μαθήματα θα γίνονται κανονικά.

Οι Εξετάσεις Προόδου θα διεξαχθούν την πρώτη ώρα κάθε μαθήματος

 

Έντυπο Θεμάτων

Οδηγίες προς Εκπαιδευτές

Οδηγίες προς καταρτιζόμενους

 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές που θα απουσιάσουν
να  ενημερώνουν αποκλειστικά τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή.

Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρούνται απόντες και δεν θα γίνεται αναπλήρωση του μαθήματος

 

 

 

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα 2018Β

 

Εκπαιδευτές που διδάσκουν με αρ. πρωτ. (δεν είναι πλήρως ενημερωμένο)

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να ενημερωθούν για το ωρολόγιο πρόγραμμα με τα ονόματα των διδασκόντων, να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ.

 

 

 

 

Έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές του 20%  στις 04 ροές Erasmus 2016. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ελέγξουν τον Τραπεζικό τους λογαριασμό.

 

Σε όσους  καταρτιζόμενους εμφανίζονται χρηματικά ποσά λόγω Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. ή στο Λογιστήριο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την βεβαίωση απαλλαγής.

 

 

Έγγραφα σχετικά με Πρακτική Άσκηση και κάρτα ανεργίας:

Άρθρο 57 Νόμος 4430

Εγκύκλιος ΟΑΕΔ

Οδηγίες προς ΙΕΚ

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα καρτελάκια μειωμένου εισιτηρίου για τις Αστικές συγκοινωνίες έχουν πλέον έκπτωση 50%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στη Γραμματεία για να εκδώσουν νέο πάσο.

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν παρέλευσης  της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη Μαθητεία ΔΙΕΚ και έκδοσης των αποτελεσμάτων επιλογής, αναρτήθηκε  στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης www.gsae.edu.gr

Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για Μαθητεία ΔΙΕΚ.

 

 

 

Λειτουργεί πλήρως η ηλεκτρονική πλατφόρμα Open eClass

αφού ενημερώθηκε με τα στοιχεία των καταρτιζομένων, των εκπαιδευτών και των μαθημάτων όλων των ειδικοτήτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2017Β.

Οι εκπαιδευτές και οι καταρτιζόμενοι Α Εξαμήνου μπορούν να παραλαμβάνουν τα στοιχεία εισόδου στο σύστημα (username και password) από τα γραφεία της Δ/νσης του ΙΕΚ από την Τετάρτη  15/11/2017 (πληροφορίες: Υποδιευθυντής Κούκιας Θ.)

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

των Εργαστηριακών μαθημάτων  Μαγειρικής
για την

προμήθεια υλικών

 

 

 

 

 

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιείται

μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων.

Οι καταρτιζόμενοι του Β' Εξαμήνου μπορούν να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση στις 01/07/2019

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όσοι πήραν ΒΕΚ από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι και τον Μάιο του 2016 να τα επιστρέψουν για να αντικατασταθούν με τα ΒΕΚ νέου τύπου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

σχετικά με τους σπουδαστές στα ΔΙΕΚ
και την ιδιότητα του ανέργου

κάντε κλικ εδώ

 

 

 

Τα αρχεία των εκπαιδευτών μεταφέρθηκαν στη σελίδα:

 Εκπαιδευτές -> Νέα -Ανακοινώσεις

 

..........................................................................

 

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.

 

 

  ΜΗΝΥΜΑ    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ