Καταρτιζόμενοι
Εκπαιδευτές
Τρέχον Εξάμηνο
 

 

 

Δ.I.E.K. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Δείτε και εδώ:   
Το Δ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο Facebook

21/01/2021 

(Σχετικά με τις  Τελικές Εξετάσεις 2020Β)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές του Δ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ να αναθέσουν ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ έως και την Παρασκευή 22/01/2021 στους καταρτιζόμενους - με ανάρτηση στο  OpenClass - θέματα ατομικών εργασιών (ανά μάθημα) έως τρεις σελίδες, τα οποία θα αποτελέσουν τις Τελικές Εξετάσεις του Εξαμήνου. 
(Όσοι εκπαιδευτές Εργαστηριακών μαθημάτων εξετάσουν προφορικά θα πρέπει να αποστείλουν Φύλλο αξιολόγησης ανά Σπουδαστή )

Οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να παραδώσουν τις εργασίες πρωτίστως στο OpenClass και δευτερευόντως  στα email των καθηγητών έως και την Τετάρτη 03/02/2021.

Οι εκπαιδευτές οφείλουν να συγκεντρώσουν τις εργασίες σε φακέλους ανά μάθημα και να τις στείλουν μαζί με τη Βαθμολογία στο email της Γραμματείας  ΑΥΣΤΗΡΑ έως και την Δευτέρα  08/02/2021.

Ωράριο Λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ.

Η Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ.  λειτουργεί από τις

 12:00 έως τις 20:00

 

N. 4763/2020 (Α’ 254)
« Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίαςκαι της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό  Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.»

.........................................

Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 34 - Επίδομα ανεργίας συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ( ανοίξτε το αρχείο pdf)

 

Κατατάξεις αποφοίτων και καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. καθώς και άλλων δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Μετεγγραφές σε Ι.Ε.Κ.

 

Η αίτηση κατάταξης στα Ι.Ε.Κ., γίνεται αποκλειστικά και μόνον την περίοδο

των εγγραφών στα Ι.Ε.Κ. όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία
(1-30 Σεπτεμβρίου και 25 Ιανουαρίου έως την έναρξη του Εαρινού Εξαμήνου)

Π  

 

 

Τα μαθήματα τηλεκατάρτισης  ξεκίνησαν 

την Πέμπτη 07-01-2021

 

 

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική

 

 

15/12/2020

Παράταση περιοριστικών μέτρων έως και την Πέμπτη 07/01/2021

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την
 Κυριακή 13
Δεκεμβρίου 2020 έως και την Πέμπτη 07 Ιανουαρίου 2021
 

ΦΕΚ 5255/Α/28-11-2020

 

 

Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτές του Δ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι (και οι αναπληρωτές καθηγητές)

 να προσκομίσουν βεβαίωση άδειας εργασίας

από την Υπηρεσία τους.

 

18/11/2020

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές του Δ.Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ να προσέρχονται μια φορά την εβδομάδα από τη Γραμματεία προκειμένου να υπογράφουν:
τα Παρουσιολόγια Εκπαιδευτών,
τα Απουσιολόγια των καταρτιζόμενων και
τα Βιβλία Ύλης.

(για τη μετακίνησή σας χρησιμοποιείστε τον κωδικό 3 - Μετάβαση σε Δημόσια Υπηρεσία ή Τράπεζα, που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή).

 

 

 

 

 

 

 

Προσοχή!!
Το link του τηλεμαθήματος που πραγματοποιείτε μέσω Zoom
θα πρέπει να το  δημοσιεύετε υποχρεωτικά
 
ως Ανακοίνωση στο  Open eClass.
(δεν αρκεί να το αποστέλλετε με  email στους σπουδαστές)

 

11/11/2020

Αξιότιμοι εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων, παρακαλώ ενημερωθείτε από το ακόλουθο αρχείο:

Οδηγός Χρήσης Απουσιολογίου 
.......................

Απουσιολόγιο - Υπόδειγμα 

Έντυπο Αποτίμησης Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

 

 

11/11/2020

Οι σπουδαστές του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων, μπορούν να ενημερωθούν από τον κάτωθι

 σύντομο οδηγό χρήσης του Zoom

ώστε να συμμετάσχουν στα τηλε-μαθήματα

 

 

 10-11-2020

Αξιότιμοι Εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων,

παρακαλώ ενημερωθείτε από τον ακόλουθο

 σύντομο οδηγό χρήσης του Zoom.

Βήμα 5:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε επόμενο βήμα επιλέξτε ότι δημιουργείτε λογαριασμό για λογαριασμό ενός σχολείου (και προσθέστε ΔΙΕΚ Ιωαννίνων), οπότε θα μπορείτε να δημιουργείτε τηλεδιασκέψεις με απεριόριστο χρονικό όριο,

 

 

09/11/2020

Υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4899)

 

Εγκύκλιος για την λειτουργία των Ι.Ε.Κ.  για το χρονικό διάστημα από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020

Για τα Ι.Ε.Κ.  αποφασίστηκαν τα ακόλουθα μέτρα:

1) Τηλε-εκπαίδευση (χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)

2) Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία  
    
συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης

περισσότερα ...

 

Όσον αφορά την υποχρέωση των φορέων σχετικά με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ στο οποίο καταχωρούν τους πρακτικά ασκούμενους, δεν απαιτείται ουδεμία ενέργεια ή αλλαγή, αν θέλουμε να διατηρήσουμε τις θέσεις που έχουν διατεθεί μετά τη λήξη της αναστολής. Η μόνη τροποποίηση που θα απαιτηθεί εκ μέρους των φορέων εργοδοτών είναι η ορθή επανάληψή της, με αλλαγή της ημερομηνίας λήξης, λίγο πριν τη λήξη της, σύμφωνα με νέο προγραμματισμό μετά την άρση της αναστολής.

Τυχόν δήλωση διακοπής πρακτικής άσκησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ συνεπάγεται την έναρξη της πρακτικής άσκηση εκ του μηδενός, μετά τη λήξη της αναστολής.     

 

 

 

Ανακοίνωση προς καταρτιζόμενους,

  06-11-2020

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι όλων των τμημάτων να εγγραφούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα OpenClass, στα μαθήματα του αντίστοιχου εξαμήνου.
Για την εγγραφή θα χρειαστείτε το username και τον κωδικό που σας έχει δοθεί για το σκοπό αυτό.
Όσοι δεν έχουν παραλάβει  ( ή έχουν χάσει) τους κωδικούς να στείλουν άμεσα email στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ.

grammateia@1iek-ioann.ioa.sch.gr


 

Οι καταρτιζόμενοι των τμημάτων που λειτουργούν
στην Ι.Μ. Βελλάς να στέλνουν 
email στο

iekioaninon@gmail.com

Επιπλέον, οι τελευταίοι δεν χρειάζεται να κάνουν εγγραφή στα μαθήματα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτό.

..........................

Παρακαλείστε επίσης, από Δευτέρα 09-11-2020  να ενημερώνεστε από το OpenClass για το υλικό και τις ασκήσεις που αναρτούν οι Εκπαιδευτές σε κάθε μάθημα.

 

 

 

 

 

 

Από την Τρίτη 20-10-2020

το λεωφορείο  για τη Βελλά θα ξεκινά στις 14:30 από το παρκινγκ έξω από το Δ.Ι.Ε.Κ.  Ιωαννίνων (κάτω από την εκκλησία του Άγιου Παϊσίου).

(Προς το παρόν δεν ισχύει για τους καταρτιζόμενους)

 

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική

 

 

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.

 

 

 

Δημιουργία μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.

Δημιουργείται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, αυτοτελές και ανεξάρτητο Μητρώο Επαγγελματικής Κατάρτισης με σκοπό την ψηφιοποίηση του συστήματος επιλογής εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης στα Δ.Ι.Ε.Κ. και την απλούστευση των σχετικών διαδικασιών. Μέλη του Μητρώου δύνανται να είναι ιδιώτες με εξειδικευμένη επιστημονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση και εμπειρία συναφή προς τη διδακτέα ύλη και τις ειδικότητες όπως περιγράφονται στους οδηγούς κατάρτισης των Ι.Ε.Κ., καταξιωμένα επαγγελματικά στελέχη που προέρχονται από την αγορά εργασίας, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, καθώς και ημεδαποί και αλλοδαποί εμπειρογνώμονες.

..............................................

Επικοινωνία με Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων

Ανακοινώνεται ότι από σήμερα 05.08.2020 τίθεται σε λειτουργία το νέο ενιαίο e-mail του Τμήματος Πιστοποίησης Προσόντων:΅

pistopoihshprosonton@eoppep.gr

Στο παραπάνω email μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήματα που αφορούν αποκλειστικά στα παρακάτω:

1-Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ

περισσότερα ...

 

 

 

 

Ανακοίνωση 18-8-2020

Οι καταρτιζόμενοι των οποίων η εποπτεία της Πρακτικής γίνεται από το Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων υποχρεούνται να προσέρχονται τις πέντε πρώτες ημέρες κάθε μήνα στη Γραμματεία μαζί με το Βιβλίο Πρακτικής για έλεγχο.

 

 

 

 

 

 

.................................................

 

 

Εαν χρειάζεστε

 βεβαίωση προυπηρεσίας (εκπαιδευτές), βεβαίωση φοίτησης (καταρτιζόμενοι)
ή κάτι άλλο
παρακαλώ στείλτε από το προσωπικό σας email στο email της Γραμματείας

μια Αίτηση (οπως του υποδείγματος) (αρχείο word)

με συμπληρωμένα τα πλήρη στοιχεία σας.

...............................

 

 Στα πλαίσια των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό οι πολίτες θα εξυπηρετούνται:

1) τηλεφωνικά

2) με e-mail

και μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και εφόσον αυτό απαιτείται θα εξυπηρετούνται με άμεση επαφή από τη Γραμματεία του Δ.Ι.ΕΚ.

..........................................................

 

 

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.

 

 

 

 

 

  ΜΗΝΥΜΑ    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 
 
 
  
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
td align="right" valign="top" background="images/ver_menu_right.jpg" style="border-left-style: none; border-left-width: medium" width="190">