Καταρτιζόμενοι
Εκπαιδευτές
Τρέχον Εξάμηνο

 

 

 

Δ.I.E.K. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δείτε και εδώ:    http://blogs.sch.gr/1iekioan

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ.

Ωράριο Λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ.

Το ωράριο λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ. είναι  από 11:00 έως 21:00

 

Στις 08 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πίτας του Δ.Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων.

 

 

Στις 11 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 14:30 θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον χώρο του Δ.Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων.

Οδηγίες για την αιμοδοσία

 

Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα

 

Οι εξετάσεις προόδου Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2015Β

θα πραγματοποιηθούν από

25-1-2016 (Δευτέρα) έως και 05-2-2016 (Παρασκευή)

 

Πρόγραμμα εξετάσεων προόδου 

Έντυπο θεμάτων προόδου

Οδηγίες προς εκπαιδευτές

Οδηγίες προς καταρτιζόμενους

 

 

 

Φοιτητικός διαγωνισμός δημιουργίας αφίσας

 

Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης ΔΙΕΚ Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2015Β

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Παρακαλώ να δώσετε συμπληρωμένα τα κάτωθι έγγραφα έως και τις 23/12/2015


(Στο Γραφείο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟ - ΥΛΙΚΩΝ στον κ. Τρομπούκη Λάμπρο)

1ο έγγραφο:

 Υπεύθυνη δήλωση ατομικών στοιχείων εκπαιδευτή 2015Β

 

Προγραμματισμός Ύλης για κάθε μάθημα που διδάσκετε και
Υπεύθυνη Δήλωση για τις σημειώσεις που θα χρησιμοποιήσετε

Στο κάτω αρχείο θα βρείτε (σε δυο διαφορετικά φύλλα) υποδείγματα για τα δύο παραπάνω

2ο & 3ο έγγραφο:

Υπόδειγμα Προγραμματισμού Ύλης & Υπ. Δήλωσης σημειώσεων

 

και κάποια-ες από τις παρακάτω Υπεύθυνες Δηλώσεις


προσοχή οι οδηγίες άλλαξαν στις 29-4-2015)

Γενικές Οδηγίες (αρχείο doc)

 

Aνάλογα με την κατηγορία που ανήκετε και κάποια από τις κάτωθι Υπεύθυνες Δηλώσεις

Υπεύθυνη Δήλωση ΑΕΔ

 

Υπεύθυνη Δήλωση Δημόσιος Υπάλληλος

Επιπλέον οι Δημόσιοι Υπάλληλοι να προσκομίσουν βεβαίωση άδειας εργασίας από την Υπηρεσία τους.

 

Οι συνταξιούχοι συμπληρώνουν την: Υπεύθυνη Δήλωση Συνταξιούχου

 

Οι Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρώνονται με ΙΚΑ συμπληρώνουν τις δύο παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις:

Υπεύθυνη Δήλωση ΙΚΑ  

Υπεύθυνη Δήλωση ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Επιπλέον όσοι έχουν πλήρη ασφάλιση ΙΚΑ να προσκομίσουν
 βεβαίωση εργοδότη

 

 

 

 

 

Παρακαλούνται οι νέοι εκπαιδευτές του ΙΕΚ Ιωαννίνων (και όσοι έχουν αλλαγές στα κάτωθι)  να φέρουν άμεσα στη Γραμματεία:

1) φωτοτυπία λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα (να είναι πρώτοι δικαιούχοι)

2) αποδεικτικό ΙΚΑ στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜ ΙΚΑ και να αναγράφεται αν είναι παλιοί ή νέοι ασφαλισμένοι (προαιρετικά για τους εκπαιδευτές  που εκδίδουν ΑΠΥ)

3) αποδεικτικό στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ

4) φωτοτυπία ταυτότητας

5) τη ΔΟΥ στην οποία ανήκουν (και Α.Φ.Μ)

6) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

7) να δηλώσουν διεύθυνση κατοικίας, κινητό και σταθερό τηλέφωνο

 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Αναθέσεων 2015Β

Στο άνω ωρολόγιο πρόγραμμα οι ώρες στα μαθήματα είναι προσαρμοσμένες σε 12 εβδομάδες κατάρτισης (αντί των 15 εβδομάδων)

Αρχείο Εκπαιδευτών 2015Β με συνολικές ώρες / εβδομάδα (με 15 εβδομάδες μάθημα)

 

 

 

 

Προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων ωρομισθίων εκπαιδευτών για ΔΙΕΚ/ ΔΣΕΚ. Πρόσκληση με Αρ. Πρωτ: 3557/159/20-10-2015


 

Οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων ωρομισθίων εκπαιδευτών για ΔΙΕΚ-ΔΣΕΚ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του συστήματος υποδοχής αιτήσεων

  http://applications.inedivim.gr/diek/default/index

 

την Τρίτη 17/11/2015 και ώρα 15.00.

Κάνετε είσοδο στο σύστημα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και στη συνέχεια επιλέγετε τον σύνδεσμο "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΕΚ/ΣΕΚ 2015".

Η κατάταξη είναι ανά περιφέρεια και ειδικότητα εκπαιδευτή και οι πίνακες διακρίνονται σε “πιστοποιημένους” και “μη πιστοποιημένους”.

Ενημερώνουμε επίσης τους εκπαιδευτές

ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων αρχίζει από την Τετάρτη 18/11/2015 και λήγει την Παρασκευή 20/11/2015.


 

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 2131314540, 2131314541, 2131314543. (10.00 – 15.00 εργάσιμες ημέρες) 

 

Μπορείτε να αναζητείτε τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων που διαθέτουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια στην ακόλουθη διαδρομή:

 http://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/adult-educators

 

 

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης


Όλοι όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μπορούν να ξεκινήσουν από 1η Οκτωβρίου 2015. Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να γίνεται κάθε πρώτη (1η) και δεκαπέντε (15η) έκαστου μήνα. Απαραίτητα έντυπα για την έναρξη είναι η αίτηση έναρξης προς το ΙΕΚ φοίτησης και η Βεβαίωση Εργοδότη που δηλώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για Πρακτική Άσκηση. Την εγκύκλιο που καθορίζει τα της Πρακτικής Άσκησης καταρτιζομένων ΙΕΚ μπορείτε να την βρείτε εδώ

 

 

Έχουν έρθει οι συμβάσεις εκπαιδευτών 2015A

Να έρθετε να τις παραλάβετε

(Υπάρχουν εκπαιδευτές που δεν έχουν παραλάβει συμβάσεις προηγούμενων Εξαμήνων)

 

 

 

Α

 

Πρόσκληση παρουσίασης Στρατεύσιμων Κλάσης 2018

Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2018 (γεννημένοι το έτος 1997), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή στο πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του τόπου διαμονής τους, από 02 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Μαρτίου 2015, κάθε εργασιμη ημέρα από 09:00 μέχρι 13:00.

 

 

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας

των αποφοίτων ΙΕΚ από το Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Δελτίο τύπου

Ανακοίνωση

 

 

 

 

Τα αρχεία των εκπαιδευτών μεταφέρθηκαν στη σελίδα:

 Εκπαιδευτές -> Νέα -Ανακοινώσεις

 

..........................................................................

 

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.

 

 

 
   
   
Παραλαβή διπλωμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης περιόδων 2007Α - 2009Α

  ΜΗΝΥΜΑ    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ